, , ,

4 ශ්‍රේණිය ගණිතය එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම වැඩ පොත

රු150.00

  • Author :  උපේක්ෂා රණසිංහ
  • Publisher :  Agasara Publishers
  • First Edition 2019
  • 32  Pages

Availability: 1 in stock

Author :  උපේක්ෂා රණසිංහ

Publisher :  Agasara Publishers

First Edition 2019

32  Pages

#4ShreniyaGanithayaEkathuKireemahaAdukireemaWedapotha #UpekshaRanasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.099 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “4 ශ්‍රේණිය ගණිතය එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම වැඩ පොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *