, ,

සිටුමැදුරේ වික්‍රමය

රු200.00

  • Author: පී.බී සේනානායක
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2004
  • ISBN 978-955-657-315-2
  • 74 Pages

Out of stock

Author: පී.බී සේනානායක

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2004

ISBN 978-955-657-315-2

74 Pages

 

ඔවුහු උමගයේ ගල් බැම්මට පිට දී යළිත් වරක් නිශ්ශබ්ද වූවෝ ය. පිටත සුළඟේත් මුහුදේත් ඝෝෂාව ඔවුන්ට යන්තමින් ඇසිණ. අතිශය නිශ්චල වූ ඒ ගුප්ත අන්ධකාරය ඔවුන්ගේ සිත් ත්‍රාසයෙන් සසල කරන්නට වූයෙන් ඔවුහු තව තවත් එකිනෙකාට සමීප වූවෝ ය.

#SitumedureWickramaya #PBSenanayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.086 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිටුමැදුරේ වික්‍රමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *