, ,

වීර යතිවරු

රු290.00

  • Author: රුවන් රත්නායක
  • Publisher: Samanthi Publisher
  • First Edition 2016
  • ISBN : 978-955-084-107-3
  • 119 Pages

Availability: 1 in stock

Author: රුවන් රත්නායක

Publisher: Samanthi Publisher

First Edition 2016

ISBN : 978-955-084-107-3

119 Pages

 

නැණ පහන් දල්වා අවිඳු අඳුරෙන් ආවරිත සිත් සතන් ආලෝක කළ ” වීර යතිවරු ”

දැයේ නියමුවන් වී පූර්වාදර්ශයෙන් සමය සුමඟට යොමු කළ ” වීර යතිවරු ”

පහන් තරු විලසට සසුනඹර පායා බුදු සසුන නැංවූ ” වීර යතිවරු ”

සත් ගුණයෙන් පිරිපුන් මහා පෞරුෂ පෙරහැර ඔබ වෙත වැඩමවීමකි ” වීර යතිවරු ”

#VeeraYathivaru #WeeraYathiwaru #RuwanRathnayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.144 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වීර යතිවරු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *