, ,

රිදී තැන්නේ අබිරහස

රු220.00

  • Author : පී.බී.සේනානායක
  • Publisher : Tharanga Publisher
  • New Batch 2020
  • ISBN 978-955-657-280-3
  • 110 Pages

Availability: 1 in stock

Author : පී.බී.සේනානායක

Publisher : Tharanga Publisher

New Batch 2020

ISBN 978-955-657-280-3

110 Pages

“අන්න දුවනවා” යි එකෙක් කෑගෑවේ ය.

“නැවතියව්” යි තවකෙක් ගුගුළේ ය.

“දිව්වොත් වෙඩි තියනවා”

එහෙත් ඔහු තුවක්කුව ඔසවන්නට ද ප්‍රථම උමගයේ ඉහළින් වූ තවත් නැම්මක් වටා ළමෝ අතුරුදන්ව සිටියහ .

“නවතින්ට එපා”යි ඉදිරියටම දිවෙමින් ජැක් කෑගෑවේ ය.

#RideeThanneAbirahasa #PBSenanayake #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.116 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රිදී තැන්නේ අබිරහස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *