, ,

පුරාණ ගම

රු400.00

  • Author : මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන 
  • Publisher : Samanthi Books Publisher 
  • Third Batch 2016
  • ISBN 978-955-8596-27-2
  • 126 Pages

Out of stock

Author : මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන 

Publisher : Samanthi Books Publisher 

Third Batch 2016

ISBN 978-955-8596-27-2

126 Pages

සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ ව සමාජ විද්‍යාඥයින් කර තිබෙන අධ්‍යයනවලට අනුව ආසියාතික සමාජ අයත් වන්නේ අතරමැදි සමාජ ප්‍රවර්ගයටයි. එනම් ප්‍රාථමික ගෝත්‍ර ස්වරූපයෙන් ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර නවීන නාගරික සමාජ ස්වරූපය කරා තවමත් පැමිණ නොමැති බවයි. මේ අනුව ගැමි සමාජ සන්තතියේ අතර මැද ස්වභාවයක පසු වෙයි.

ගැමි සමාජය ගොඩනැගීමේ පදනම වන භූමි පරිභෝජන රටාවන් වැනි ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ කුලය වැනි සමාජ සංවිධානයට අයත් ආයතනික ව්‍යුහයන් පිළිබඳ ව ද සංස්කෘතික අංග ලක්ෂණ පිළිබඳ ව ද ප්‍රාමාණික තොරතුරු සම්භාරයක් මේ කෘතිය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබේ. මෙය පුරාණ ගම පිළිබඳව මානවවංශ පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණයට මහඟු ප්‍රතිඵලයකි.

#PuranaGama #PrishanthaGunawardhane #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

 

Weight 0.158 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුරාණ ගම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *