, , , , ,

පන්පසිඳුවන් අබිරහස් මිටියාවතක

රු400.00

  • Author : කවීෂ නඳුන් කග්ගොඩආරච්චි
  • The Famous Five (by Enid Blyton)
  • Publisher: Prathibha Publishers
  • Second Edition 2017
  • ISBN 978-955-1596-68-2
  • 200 Pages

Out of stock

Author : කවීෂ නඳුන් කග්ගොඩආරච්චි

The Famous Five (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…

Publisher: Prathibha Publishers

Second Edition 2017

ISBN 978-955-1596-68-2

200 Pages

රහස් සඟවා ගත් මිටියාවතක් . . .

අත්භූත ලෙස ගලා එන මීදුමක් . . .

මිටියාවතෙහි කඳවුරු බැඳ ගත් තවලමක් . . .

රහස් සොයා යන මිතුරන් සිවුදෙනෙක් සහ සුනඛයෙක් . . . 

 

#PanPasinduwan #KaweeshaNandunKangodaArachchi #SinhalaPoth #SinhalaPariwarhana

Weight 0.248 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පන්පසිඳුවන් අබිරහස් මිටියාවතක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *