, ,

දේදුන්නක් පායලා

රු250.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • Second Batch 2017
  • ISBN 978-955-1300-36-4
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

Second Batch 2017

ISBN 978-955-1300-36-4

16 Pages

හිමිදිරියේ  දේදුන්නක් පායා  ආ අහසත්,එම අහසේම රෑ කාලයේ  පායා ආ පුන් සඳත් දැක මෑණියන්ගෙන් පැන පොඩි අසන සිඟිති  දියණියක හා මවක අතර සිදුවන සංවාද තුළින්   කුඩා ළමුන් තුළ පරිසරය  ගැන දැනුමක් හා  ආදරයක් ඇති කිරීම මෙම පොත්  පිංචේ අරමුණයි.

#DedunnakPayala #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #Lamaintakiyaweemata

Weight 0.075 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දේදුන්නක් පායලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *