, ,

ඝාතනයේ සිටුවරයා

රු990.00

  • Author – කුමාර සිරිවර්ධන
  • STILETTO (by Harold Robbins) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher – Susara Publishers
  • Second edition 2022
  • ISBN 978-624-5941-01-8
  • 256 Pages

Availability: 2 in stock

Author – කුමාර සිරිවර්ධන

STILETTO (by Harold Robbins) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher – Susara Publishers

Second edition 2022

ISBN 978-624-5941-01-8

256 Pages

 

ජීවිතයේ වඩාත් වැදගත් ම කරුණු දෙක උපත සහ මරණය බව ඔහු විශ්වාස කළේය. ජීවිතය හිස් දෙයක් බව ඔහුගේ අදහස වූයේ ය. කිරිච්චියක් අතින් ගත් හෙතෙම අන්‍යයන්ගේ ජීවිත සොරාගත්තේ ය. ඔහු ගිය ගිය තැන්වල රුධිරය වැගිරිණි. මරණයේ දේවතාවා වූයේ සෙසාරේ කාඩිනලි සිටුවරයා ය. ඔහු මාෆියා සංවිධානය ට උපකාර කළේය. එහෙත් සංවිධානය පවා මරණයේ දේවතාවාට බිය වූ කල්හි….

 

#GathanayeSituwaraya #KumaraSiriwardana #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.301 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඝාතනයේ සිටුවරයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *