, , , ,

කැරවෑන් ගෙදර ළමයි

රු220.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • Caravan Children (Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2002
  • ISBN 978-955-657-309-1
  • 104 Pages

Out of stock

Author: සුදත් රොහාන්

Caravan Children (Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2002

ISBN 978-955-657-309-1

104 Pages

 

“කැරවෑනයට පිටතින් අමුතු එමෙන් ම බිහිසුණු ශබ්දයක් නැඟෙන බව බෙලින්ඩාට ඇසුණේ ය. අනතුරු ව කිසි දෙයක් බොල් හඬක් නඟමින් කැරවෑනයේ වැදිණ. මේ අද්භූත ශබ්දයෙන් බෙලින්ඩා කෙතරම් බියට පත් වීද යත් ඇය මයික්ගේ ඇඳ අසලට ගොස් ඔහු අවදි කරවන්නට උත්සාහ කළා ය.”

#CaraVanGedaraLamai #KeravanGedaraLamai #SudathRohan #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.125 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කැරවෑන් ගෙදර ළමයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *