,

ෆැරන්හයිට් 451

රු600.00

  • Author : ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල 
  • Fahrenheit 451 (by Ray Bradbury) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 
  • Publisher : MusesBooks Publishers
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-955-3727-02-2
  • 240 Pages

Out of stock

Author : ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල 

Fahrenheit 451 (by Ray Bradbury) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 

Publisher : MusesBooks Publishers

First Edition 2020

ISBN 978-955-3727-02-2

240 Pages

පොත් යනු පිටුදැකිය යුතු තහනම් වස්තුවක් වු යුගයක්…                                                                                පොත් කියවීම යනු දරුණුතම අපරාධයක් වූ යුගයක්…                                                                                මෝහය යනු ප්‍රඥාව වූ යුගයක්…                                                                                                                  අසතුට යනු සතුට වූ යුගයක්…                                                                                                                             යුක්තිය යනු අයුක්තිය වූ යුගයක්…                                                                                                                    ජීවිතය යනු ඩිජිටල් තිරයක් වූ යුගයක්… 

ෆැරන්හයිඩ් 451 අප දැනට ම පිය නඟමින් සිටින දුර ඈත නොවූ එබඳු යුගයක් පිළිබඳ කතාන්දරය යි.

ඉංග්‍රීසි බසින් ලියවුණු විශිෂ්ටතචම පරිකාල්පනික ප්‍රබන්ධයක් අතර ඉදිරියෙන්ම තිබෙන්නකි.                         Galaxy Science Fiction

අප ගමන් කරමින් සිටින්නා වූ අනාගත පිළිබඳ ලොමුදැහැන්වෙන පුරෝකතනයකි. Chicago Sunday Tribune

1953 ලියවුණු ෆැරන්හයිට් 451 අන් කවරදාකටත් වඩා වර්තමානයේ අප ජිවත්වන සමාජ මාධ්‍ය රජයන ලෝකවට ගැළපෙන කෘතියකි.   New York Times  

#Faranhyte451#PrabathMirihagalla #Sinhalapoth #SinhalaPariwathana

 

Weight 0.310 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ෆැරන්හයිට් 451”

Your email address will not be published. Required fields are marked *