, ,

සොඳුරු සැරිසර – සක්වළ පියස දිගේ

රු500.00

  • Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • First Edition 2017 
  • ISBN 978-955-677-702-4  
  • 357 Pages

Availability: 9 in stock

Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

First Edition 2017 

ISBN 978-955-677-702-4  

357 Pages

අනාදිමත් කාලයක සිට අපට සංස්කෘතික වශයෙන් නෑකම් ඇති චීනයත් විශේෂයෙන් එහි ටිබෙට් කලාපයත් ගැන තොරතුරු දැනගැනීමට ආසා ඇතත් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් පොත පත විරලය. තිබෙන ඒවාද බොහෝ විට බටහිර රටවල ලේඛකයින් බටහිර කෝණයෙන් ටිබෙටය දෙස බලා ලියන ලද ඒවාය.

කතුවර සමන් ප්‍රථම වතාවට ලාංකික අපට නෑකම් ඇති ටිබෙටය පිළිබඳ නිවැරදි පිංතූරයක් “සක්වල පියස දිගේ” මඟින් ලබා දෙයි. ඔහු එදා චීනයෙන් අප රටට සංචාරයට පැමිණි ශ්‍රී ලංකාව ගැන පිංතූරය චීනයට රැගෙන ගිය පාහියන් බෞද්ධ භික්ෂුව මෙන් චීනයේත් ටිබෙටයේත් සංචාරය කොට එහි සැබෑ තොරතුරු මඟින් අප පෝෂණය කරයි.

මහාචාර්ය දම්මික ගංගානාත් දිසානායක

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති  

 

Although we have had strong historic relations with China and its Tibet Autonomous Region for centuries” finding books that amplify such information in Sinhala Language is rare.

If such books do exist, they are the ones written from a Western perspective, For the first time, we see glimpses of a Tibet closer to home through Saman’s eyes, one that bears close ties to us.

He is a pilgrim in the footsteps of the great ancient Monk Faxian who took back to China his memories of Sri Lanka.

Professor Ganganath Dissanayake

Ambassador for Sri Lanka to Japan   

#SakvalaPiyasaDige #SamanAthavdahetti #SinhalaPoth #SakwalaPiyasaDige #SoduruSerisara #Soduru

 

Weight 0.420 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සොඳුරු සැරිසර – සක්වළ පියස දිගේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *