, ,

සූවිසි මහ ගුණය

රු500.00

  • Author : රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි
  • Publisher : ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
  • 24th Batch 2020
  • ISBN 955-8663-16-6
  • 478 Pages

Out of stock

Author : රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි

Publisher : ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය

24th Batch 2020

ISBN 955-8663-16-6

478 Pages

 

සත්‍යය ඔබ ලඟ ම ය. එය බඹයක් පමණ වූ ඔබේ සිරුරෙන් ම අවබෝධ කළ හැකිය.

එහෙත් එය අසීරු ය. වෙනත් කිසිවකුට උපාධියක් ලෙස එය ඔබට පිරිනැමිය නො හැකිය.

තථාගතයන් වහන්සේට කළ හැක්කේ ද මග කියා දී පම‌ණෙකි. එය සොයා ගත යුත්තේ ඔබ ම ය.

ඒ නිවැරදි මග අකුරක් අඩු නොකොට වටහා ගැනීමට අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමියන්ගේ සරල පොත් පෙල ඔබට උපකාර කරයි.

ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය

 

#SoovisiMahaGunaya #RerukaneChandavimalaMahanahimi #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.559 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සූවිසි මහ ගුණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *