, , ,

සුදු ගෝනා

රු980.00

  • Author: ඒ. පී. ගුණරත්න
  • Where the White Sambhur Roams (by R. L. Spittel) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Sooriya Publishers
  • Revised Edition 2019
  • ISBN 978-955-656-045-9
  • 258 pages

Availability: 1 in stock

Author: ඒ. පී. ගුණරත්න

Where the White Sambhur Roams (by R. L. Spittel) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Sooriya Publishers

Revised Edition 2019

ISBN 978-955-656-045-9

258 pages

එක් දිනක් හවස කෑම කා විවේක ව සිටින හෑන්ස් වැදි පිරිස අමතා “හෙට මම ගමනක් පිටත් වෙලා යනවා හුඟ දවසකට ආපහු එන්නේ නෑ” යි කී ය. මෙයින් පුදුමයට පැමිණි බවක් පෙන්නූ රන්දුනා, “අර හාමුදුරැවන් ඉන්න ගල් ගෙට යනවා නෙ මෙයි මම හිතනවා. ඇයි එහෙ ආයෙමත් යන්නෙ නැහැ කීවා නේ.” යි පැවසී ය.

“නෑ මම ගිහින් එන්ඩ ඔනෑ මා කලින් හිටපු විල අද්දරට. එහෙ මගෙ යාළුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මම ගිහින් ඔවුන් දැකලා එන්නට ඔනෑ.”

“මොන යාළුවන් ද? අපි හිතාගෙන හිටියෙ මෙහාට ඒන්න ඉස්සර වෙලා කිසිම යාළුවකු හිටියෙ නෑ කියාලායි.”

“ඔව්, මිනිස් යාළුවන් මට හිටියෙ නැහැ. ඒත් මට ඒහෙදි කිරි දීපු මී දෙනක්, නයකුගෙන් මගෙ දිවි ගළවා දීපු මුගටියෙක්, ඒ ඔක්කෝට ම වඩා මිත්‍ර සුදු ගෝන නාම්බෙක් එහෙ ඉන්නවා.”

රනීගේ දෙනෙත මහත් විය. “අපි සේරම යමු. මාත් ආසයි ඒ විල් එළිය දකින්න.”

#SuduGona

Weight 0.320 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුදු ගෝනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *