, ,

සීමා නැති ආදරේ

රු1,000.00

  • Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි 
  • Love Without Limits (by Kanae Vujicic) මෙම කෘතිය් සිංහල පරිර්තනයකි
  • Publisher : iRead Publisher
  • Third Batch 2020
  • ISBN : 978-955-21-2860-8
  • 331 Pages

Availability: 8 in stock

Author : සමන් අතාවුදහෙට්ටි 

Love Without Limits (by Kanae Vujicic) මෙම කෘතිය් සිංහල පරිර්තනයකි

Publisher : iRead Publisher

Third Batch 2020

ISBN : 978-955-21-2860-8

331 Pages

 

‘ප්‍රේමය, ඉවසිලිවන්ත ය. ප්‍රේමය, ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ නැත. පාරට්ටු කරගන්නේ නැත. උඩඟුවන්නේ නැත. ප්‍රේමය, අවිතීත නොවේ. ආත්මාර්ථකාමී නොවේ. හනික නොකිපේ. නපුර සිතේ ධාරණය කර නොගනී. ප්‍රේමය, අනුන්ගේ වරද ගැන ප්‍රීති නොවී, හරි දේ ගැන ප්‍රීති වෙයි. ප්‍රේමය සියල්ල උසුලයි. ප්‍රේමයෙහි විශ්වාසයට ඉමක් නැත. බලාපොරොත්තුවට නිමක් නැත. ඉවසීමට අගක් නැත.’

#SeemanethiAdare #SamanAthawudahetti #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

Weight 0.394 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සීමා නැති ආදරේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *