, , ,

සිංහල මිනිසුන්ගේ අප්‍රකට වතගොත

රු590.00

  • Author : ජයසෙනවි හුරුලුවැව
  • Publisher : Samanthi Books Publisher 
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-084-249-0
  • 200 Pages

Availability: 1 in stock

Author : ජයසෙනවි හුරුලුවැව

Publisher : Samanthi Books Publisher 

First Edition 2019

ISBN 978-955-084-249-0

200 Pages

 

සිංහල මිනිසුන්ගේ ප්‍රකට නොවූ බොහෝ තොරතුරු කාලයත් සමඟ යටපත් වෙමින් තිබේ.ඔවුන්ට ආවේණික උරුමයන් මෙන්ම සංස්කෘතියේ මූලිකාංග පවා මේ ඉරණමට ගොදුරුව තිබෙන බව පැහැදිලි ය.

මෙම කෘතිය මගින් එකී ආවේණික බොහෝ දේ ස්පර්ශ කර  විවිධ වූ මූලාශ්‍ර පාදක කර ගනිමින් සිංහල මිනිසුන්ගේ අතීතය සහ වර්තමානය යා කිරීමට  ලේඛකයා ගෙන ඇති ශාස්ත්‍රීය උත්සහයකි.

#SinhalaMinisungeAprakataWathagotha #JayasenaviHuruluwawa #SinhalaPoth #SriLankaveIthihasaya

Weight 0.238 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහල මිනිසුන්ගේ අප්‍රකට වතගොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *