, ,

සිංහලයේ කලා සම්භවය

රු650.00

  • Author : ආචාර්ය රෝහණ පී. ප්‍රනාන්දු
  • Publisher : Samanthi  Publishers
  • First Edition 2014
  • ISBN 978-955-0084-89-0
  • 650 Pages

Availability: 3 in stock

Author : ආචාර්ය රෝහණ පී. ප්‍රනාන්දු

Publisher : Samanthi  Publishers

First Edition 2014

ISBN 978-955-0084-89-0

650 Pages

ලෝකයේ ජාතීන් අතර ක්ෂය වෙමින් පවතින ජාතීන් අතරට අභාග්‍ය ජනක ලෙස සිංහලයාද එක් වී ඇත.එසේ වුව ද සිංහලයාට සුවිශේෂී වටිනාකමකින් යුත් කලාවක් තිබුනු බවට විවාදයක් නොමැත.එහි මූලාරම්භය සොයමින් ආචාර්ය රෝහණ පී ප්‍රනාන්දු මහතා අතීතයට එබිකම් කර බැලීම පැසසිය යුතුය. එමගින් සිංහල කලාව  පිළිබඳව සිංහලයා සතුවන අභිමානයද අපේක්ෂා කල යුත්තකි.

‘’සිංහලයේ කලා සම්භවය ‘’නම් ග්‍රන්තයෙන් සිදුවිය හැකි අභිමානීය ප්‍රවණතාවය මා ඉතාමත් සතුටින් අගය කරමි.එසේම සිංහල කලාව සම්බන්ධයෙන් මෙවන් අර්ථවත් ග්‍රන්ථ විද්වතුන් අතින් තව තවත් බිහිවේවායි මා ප්‍රාර්තනා කරමි.

#SinhalayeKalaSambawaya #RohanaPFernando #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.287 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහලයේ කලා සම්භවය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *