, ,

සිංහයා සහ බල්ලා

රු200.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-1300-59-3
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

First Edition 2016

ISBN 978-955-1300-59-3

16 Pages

මරණ බයෙන් වෙව්ලමින් සිටි බල්ලා දැකීමෙන් උපන් අනුකම්පාව ථමිත්‍රත්වය  බවට පත් වී ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇතිවුණු සෙනෙහසේ තරම මෙයින් පෙන්වා දෙයි.

#SinhayaSahaBalla #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #lamaintakiyaweemata

Weight 0.060 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහයා සහ බල්ලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *