, , ,

සාර්ථකත්වයේ රහස්

රු520.00

  • Author : නිශාන්ත විජේසිංහ
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • ISBN 955-21-1378-4

Availability: 3 in stock

Author : නිශාන්ත විජේසිංහ

Publisher : M.D Gunasena Publishers

ISBN 955-21-1378-4

මෙලොව බිහි වූ සාර්ථකම පුද්ගලයන්ගේ සාර්ථකත්වයට බලපෑ හේතු පිළිබඳ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කොට, ඒවායේ ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාත්මක මූලධර්ම හා පුද්ගල සාර්ථකත්වය සඳහා උපකාරී වන වටිනා ක්‍රම රැසක් මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් කර ඇත. එම මූලධර්ම හොඳින් අවබෝධ කොට ගෙන එකින් එක ක්‍රියාත්මක කළහොත් නියත වශයෙන්ම ඔබට ඉතා සාර්ථක පුද්ගලයෙකු බවට පත්විය හැකිය.

#SarthakathvayeRahas #NishanthaVijesinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.164 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සාර්ථකත්වයේ රහස්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *