,

සාංකාව

රු250.00

  • Author : සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • Third Batch 2012 
  • ISBN  978-955-677-140-4 
  • 124 Pages

Availability: 3 in stock

Author : සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

Third Batch 2012 

ISBN  978-955-677-140-4 

124 Pages

 

නූතන කෙටිකතාවේ ශිල්පය මෙන් ම,

කලාත්මක අපූර්වත්වය

මනාව සංඝටනය වූ 

කෙටිකතා එකතුවක් ලෙස “සාංකාව”

විචාරක සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූවකි.

මෙහි ලා උපයුක්ත වස්තු විෂය සේ ම,

ආකෘතික අපූර්වත්වය ද 

පාඨක අභිරුචිය වඩවන ආස්වාදයක් ම වේ. 

 

#Sankawa  #SaimanNawagaththegama #SinhalaKetiKatha

 

Weight 0.153 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සාංකාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *