, ,

සහරාවේ වික්‍රමය

රු220.00

  • Author: පී.බී සේනානායක
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-657-262-9
  • 93 Pages

Out of stock

Author: පී.බී සේනානායක

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2019

ISBN 978-955-657-262-9

93 Pages

 

මහත් ආයාසයෙන් කෙළවරෙහි වූ පෙට්ටියේ පියන පසෙකට පෙරළා දැමූ ඔවුහු විදුලි පන්දමේ ආලෝකය වැද ගුප්ත වර්ණයකින් දිලෙන කිසිවක් හේතුවෙන් හදිසියේ නතර වූවෝ ය.

“රත්තරන්.!” යි ඔවුන් අතර හටගත් කෙටි වික්ෂිප්ත නිහැඬියාව පීටර් විසින් අන්තයේ දී බිඳින ලදී.

“ඔව්” යි හෙන්රි එකඟ විය. “රත්තරන් තමා, පැරණි රජ කෙනෙකුට අයිති නිධානයක්”

#SaharaweWickramaya #PBSenanayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.103 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සහරාවේ වික්‍රමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *