, ,

සරුසාර දිවියකට සුබවාදි සැලැස්මක්

රු500.00

  • Author : ⁣ලීලානන්ද ගමාච්චි
  • Publisher : Wijesooriya Publisher
  • Third Batch 2019
  • ISBN : 978-955-652-172-6
  • 249 Pages

Availability: 2 in stock

Author : ⁣ලීලානන්ද ගමාච්චි

Publisher : Wijesooriya Publisher

Third Batch 2019

ISBN : 978-955-652-172-6

249 Pages

 

මනුෂ්‍ය වර්ගයාට පමණක් හිමි වී ඇති සුවිශේෂ කුසලතාවක් වන චින්තන හැකියාව තම ජීවිතයේ උපරිම සාර්ථකත්වය සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම, මනෝ විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ නවීනතම නැඹුරුව වී ඇත. එය ධනාත්මක චින්තනය නමින් හැදින්වේ.

 

පරිපූර්ණ චින්තනය හෙවත් වියුක්ත චින්තන හැකියාව අත්පත් කරගන්නා තරුණ අවධියේ දී ම ධනාත්මක චින්තනය හුරු කර ගැනීමට සමත්වන යම් අයෙක් වේ නම්, ඔහු ගේ ජීවිත සාර්ථකත්වය නියත සහ උපරිම වනු ඇත. 

 

මෙම ග්‍රන්ථය, තමා ජන්මයෙන්ම උරුම කරගෙන ඇති සැබෑ ශාක්‍යතාව අනාවරණය කර ගැනීමටත්, එය උපරිමව භාවිත කිරීමටත් තරුණ ප්‍රජාවට කියා දෙයි. 

#SarusaraDiwiyakataSubawadiSelesmak #LeelanandaGamachchi #Sinhalapoth #Manovidyawa

Weight 0.265 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සරුසාර දිවියකට සුබවාදි සැලැස්මක්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *