, ,

සයුරු තෙරේ සවාරිය

රු220.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • The Queen Elizabeth Family (Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2003
  • ISBN 978-624-5576-13-5
  • 106 Pages

Availability: 2 in stock

Author: සුදත් රොහාන්

The Queen Elizabeth Family (Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2003

ISBN 978-624-5576-13-5

106 Pages

 

බැලූ තෙක් මානයේ පෙනෙන්නේ නිල් පැහැති මහ මුහුද ය. මුහුදේ සෑම දෙසින් පෙරළී එන විශාල මුහුදු රැළි සිත් ගන්නා හඬක් නංවමින් නැව් බඳේ වදියි. නැව ගමන් කරන මාර්ගයට පිටුපසින් සුදු පෙණ පිඬු දහරාවක් විසිරෙනු පෙනෙයි.

#SayuruThereSawariya #SudathRohan #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සයුරු තෙරේ සවාරිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *