, , ,

සත් සුමිතුරන් සහ අබිරහස් ආගන්තුකයා

රු300.00

  • සත් සුමිතුරන් සහ අබිරහස් ආගන්තුකයා
  • Author: සුදත් රොහාන්
  • Three Cheers, Secret Seven (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2005
  • ISBN 978-955-657-300-8
  • 136 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

සත් සුමිතුරන් සහ අබිරහස් ආගන්තුකයා

Author: සුදත් රොහාන්

Three Cheers, Secret Seven (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2005

ISBN 978-955-657-300-8

136 Pages

 

සඳළුතලයේ ඒක් කෙළවරක වූ කුටියක කවුළු තිර අතර වූ පටු විවරයක් තුළින් එබී බලන ඔහු දුටුවේ සියුම් ආලෝකයකි. එය ගිනි උදුනකින් නැගෙන්නක් බැව් ඔහුට වහා වැටහිණි. ඒ සමඟ ම ඔහුට ඇසුණේ විශාල ගස ඉහළට නගින මිනිසකුගේ හඬකි. ගසට නඟින මිනිසා තවත් මොහොතකින් සඳළු තලයට පිවිසෙනු ඇත. ඔහුගේ සිතට දැනුනේ කිව නොහැකි තරම් වූ බියකි.

 

#SathSumithuranSahaAbirahasAganthukaya #SudathRohan #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරන් සහ අබිරහස් ආගන්තුකයා”

Your email address will not be published.