, ,

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක ප්‍රශ්න 1000

රු300.00

  • Author :  වාසනා අබේගුණවර්ධන
  • Publisher : Agasara Publishers
  • First Edition 2020
  • 112  Pages

Availability: 5 in stock

Author :  වාසනා අබේගුණවර්ධන

Publisher : Agasara Publishers

First Edition 2020

112  Pages

 

#ShishyathwaVibhagayataAnumanaParisarayaAshrithaKriyakarakamIlakkaprashna1000 #WasanaAbegunawardhana  #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.248 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක ප්‍රශ්න 1000”

Your email address will not be published. Required fields are marked *