, ,

ශ්‍රී ලංකා⁣වේ කර්මාන්ත පුරාණය

රු590.00

  • Author : පී.ඇම්. සේනාරත්න 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2015
  • ISBN : 978-955-084-118-9
  • 188 Page 

Out of stock

Author : පී.ඇම්. සේනාරත්න 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2015

ISBN : 978-955-084-118-9

188 Page 

කර්මාන්ත යන පදයට විවිධ නිර්වචන ඉදිරිපත්කොට ඇත. ඇතැම්විට එයට නිපදවීම යන අර්ථය යෙදේ මිනිසාගේ සියළුම ආර්ථීක කටයුතු ද කර්මාන්ත වශයෙන් හැඳින්වීමට උත්සාහ ගෙන ඇත. මෙම පුළුල් අර්ථයෙන් විග්‍රහ කරන විට කෘෂිකර්මය, වෙළඳාම, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, ප්‍රවාහනය ආදී බොහෝ දේ එයට ඇතුළත් ය. 

 

මෙම පොතේ අන්තර්ගතව ඇත්තේ ඈත ඉතිහාසයේ දහ අට කුලයට අයත් කර්මාන්තකරුවන්ගේ කර්මාන්තවල සිට දඩයම, ගොවිතැන, හුවමාරු ක්‍රමය, වෙළඳාම, නිපදවීම, ඉදිකිරීම ආදී මිනිසා ශිෂ්ටාචාරවීමේ කතාන්දරයයි.

 

කුලය හා කර්මාන්ත, මුදල් භාවිතය, කෘෂිකර්මය, මැටි කර්මාන්තය, පොකුණු හා ගෘහ නිර්මාණය, උළුවහු කර්මාන්තය, ලෝහ, පේෂ කර්මාන්තය හා ඇඳුම්, සම් කර්මාන්තය, කැටයම්, මැණික්, රබර්, තේ, කෝපි, පොල්, කොහු, කුරුඳු කර්මාන්ත ද කඩදාසි, පන්, බීරළු, ලාක්ෂා කර්මාන්ත ආදී වශයෙන් කොටස් කර විස්තර පොතේ අන්තර්ගතයේ සවිස්තරව තිබේ. 

 

කර්මාන්ත පිළිබඳව තැන තැන විසිර පැවති සියළුම තොරතුරු එක් තැනකට ගෙන තිබීම මෙම පොතේ ඇති විශේෂයයි.

#SrilankaweKarmanthaPuranaya #PMSenarathna #SinhalaPoth

Weight 0.233 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකා⁣වේ කර්මාන්ත පුරාණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *