,

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ පරිසර පද්ධතිය

රු280.00

  • Author : චන්ද්‍රිකා පෙරේරා 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-084-218-6
  • 68 Pages

Availability: 3 in stock

Author : චන්ද්‍රිකා පෙරේරා 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2018

ISBN 978-955-084-218-6

68 Pages

මේ කාතිය මගින් ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිත කලපු සහ එහි වෙසෙන මතස්‍යයන්, ජලජ, ජීවීන්, ශාක හා කලපු ආශ්‍රිත ධීවර කර්මාන්තය විස්තර කර ඇත. ‍

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති නම් මේ කෘතිය විශේෂයෙන්ම පාසල් සිසුන් සඳහා සකස් කර ඇත. 

#SriLankaweWeralabadaParisaraPaddathi #ChandrikaPerera #Sinhalapoth

Weight 0.092 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ පරිසර පද්ධතිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *