,

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ ධජ පතාක

රු390.00

  • Author : ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර 
  • Publisher : Samanthi Books Publisher 
  • First Edition 2015
  • ISBN 978-955-084-133-2
  • 97 Pages

Out of stock

Author : ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර 

Publisher : Samanthi Books Publisher 

First Edition 2015

ISBN 978-955-084-133-2

97 Pages

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ කොඩි, ධජ, පතාක, ඉතිහාසය කා හටත් ඉතා පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි ලෙස ඉදිරිපත් කරන මෙම ග්‍රන්ථය ප්‍රවීණ ලේඛක ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර මහතාගේ සාර්ථක පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයකි. 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා දුර්ලභ ඝනයේ කොඩි රැසක් මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. පිටු දහස් ගණනක නිබන්ධනයක ඇතුළත් කළ හැකි දේවල් රැසක් මෙම කුඩා ග්‍රන්ථයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම කතුවරයාගේ දස්කමකි. 

– ශාස්ත්‍රපති චිත්‍රා සොනාලි දුනුවිල – 

#SriLankawePuranaDajaPathaka #Mirandoobeysekara #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.130 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ ධජ පතාක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *