, , , ,

වියදමක් නොකොට සතුට ළඟාකර ගැනීමේ රහස සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publishers
  • First Edition 2017
  • ISBN 978-955-0079-82-7
  • 136 Pages

Availability: 2 in stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publishers

First Edition 2017

ISBN 978-955-0079-82-7

136 Pages

 

Helping children to overcome their problems

දරුවන්ට උදව් වීමේදී දෙමාපියන්ට කළ හැකි දේ අපමණයි

Mental energy equals happiness

වියදමක් නොකොට සතුට ළඟාකර ගැනීමේ රහස

Why not us

මේ ජීවිතයේදීම ඔබටත් නිවන් සුව අත් විඳින්න පුළුවන්

Self-discipline

තමා තමාම දමනය කර ගත්තොත් වාසි රැසයි

 

#ViyadamakNokotaSathutaLagakaraGaneemeRahasaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.165 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වියදමක් නොකොට සතුට ළඟාකර ගැනීමේ රහස සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *