, ,

වලස් දූවේ වික්‍රමය

රු220.00

  • Author: පී.බී සේනානායක
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2013
  • ISBN 978-955-657-209-4
  • 80 Pages

Out of stock

Author: පී.බී සේනානායක

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2013

ISBN 978-955-657-209-4

80 Pages

 

ඉදිරියෙන් යන විදුලි පන්දමේ ආලෝකය හිම වර්ෂාව තුළින් යන්තමින් පෙනෙයි. ඊට ඔබින් දිස්වන්නේ ගොඩනැඟිල්ල තුළ දැල්වෙන පහන් ආලෝකය පිළිබිඹු කරන්නා වූ වීදුරු කව්ළුවල ආලෝක චතුරශ්‍රයයි.

#WalasDooweWickramaya #PBSenanayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.087 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වලස් දූවේ වික්‍රමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *