, ,

වන මැද වික්‍රමය

රු220.00

  • Author : පී.බී. සේනානායක
  • Publisher : Tharanga Publishers
  • New Edition 2020
  • ISBN 978-955-657-282-7
  • 76 Pages

Availability: 1 in stock

Author : පී.බී. සේනානායක

Publisher : Tharanga Publishers

New Edition 2020

ISBN 978-955-657-282-7

76 Pages

“ සුදු පාට සතෙක් දත් විලිස්සාගෙන ඉන්නවා” යි හෙන්රි ගොතලෑවේ ය.

“ සුදු පාට සතෙක් ! ” යි ක්‍රිස්ටෝ බිම වැටුණු විදුලි පන්දම සොයා දැල්වූයෙන් එහි ආලෝකය බැම්ම අද්දර වූ සුදු පැහැති කිසිවක් මත පතිත විය.

“ මේක ඇටසැකිල්ලක් නොවැ ” යි හැරී සිනහ පහළ කළේ ය. “ නමුත් නගරයේ තැනින් තැන දුටු කැබලි වගේ නොවෙයි, සම්පූර්න එකක් ”

 

#WanaMedaWickramaya #PBSenanayake #SinhalaPoth#SinhalaNawakatha #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.086 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වන මැද වික්‍රමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *