,

වගුරු බිම

රු500.00

  • Author : කේ.ජී කරුණාතිලක
  • An Anthology of Great Russian and Soviet Short Stories (by M.A London) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 
  • Publisher : Dayawansa Jayakodi Publishers
  • First Edition 1976
  • ISBN 955-551-097-0
  • 253 Pages

Out of stock

Author : කේ.ජී කරුණාතිලක

An Anthology of Great Russian and Soviet Short Stories (by M.A London) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 

Publisher : Dayawansa Jayakodi Publishers

First Edition 1976

ISBN 955-551-097-0

253 Pages

රුසියානු කතා පහක් හා සෝවියට් කතා පහක් මේ  කතා සංග්‍රහයට ඇතුලත් ය. මිනිස් ජීවිතයේ  තථ්‍ය ප්‍රවෘත්තීන් හෙළි පෙහෙළි කරන මේ සෑම කතාවක්ම , ජීව ප්‍රවාහයෙන්  ගත් ජීව  බින්දුවකට සමාන ය. මිනිසාගේ දුක් කම් කටොලු මෙන් ම,අපේක්ෂාවන් හා ප්‍රාර්ථනයන් ද එළි දක්වා  ලන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ කතා වලට විශ්ව සාහිත්‍යයේ ප්‍රමුක ස්ථානයක් හිමි වෙයි. සෑම කතාවක්ම සම්පූර්ණය.අසංෂිප්තය. 1976 හොඳ ම පරිවර්තනය වශයෙන් රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය මේ කෘතියට හිමි විය. 

#WaguruBima #KGKarunathilake #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.303 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වගුරු බිම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *