, ,

රතු කිකිළි

රු250.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • Second Batch 2020
  • ISBN 978-955-1300-35-7
  • 24 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

Second Batch 2020

ISBN 978-955-1300-35-7

24 Pages

මෙම කතාවේ එන අමල්,තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කිරීම නිසා පුංචි කුකුළු පැටවුන්ගේ ජීවිත බේරාගැනීමට සමත් වූහැටි ,පැටවුන් ලොකු මහත් වූ පසු අමල් ඔවුන් දෙස බලා සතුටු වන සැටි, කියවන කුඩා ළමුන් වීරත්වය පිළිබඳ නව ආකල්පයකින් ලොව දෙස බැලීමට පෙලඹෙනු ඇත.

#RathuKikili #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #lamaintakiyaweemata

Weight 0.098 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රතු කිකිළි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *