,

රණශූර වීරයෝ

රු350.00

  • Author: රුවන් රත්නායක
  • Publisher : Samanthi Publishers
  • Secound Batch 2019
  • ISBN 978-955-084-107-3
  • 100 Pages

Availability: 2 in stock

Author: රුවන් රත්නායක

Publisher : Samanthi Publishers

Secound Batch 2019

ISBN 978-955-084-107-3

100 Pages

 

සිය පණ දෙවෙනි කොට රට දැය සමය සලකා අභිමානයෙන් ඔද වැඩි පැතුම් මල් පොඹ කළ

ස්වරි භාවයේ අදීන අයිතියට නිවහල් දැයේ තිර ජීවනයට

ලෙයින් කඳුලින් යුධ වැද පරසතුරු මුළු සිඳ බැඳ දැයේ නාමයෙන් දිවි පිදූ විරාති වන්දනයෙන් විරුවෝ සිහි කරන

නිවහල් රාවයයි “රණශූර වීරයෝ”

 

#RanashooraVeerayo #RuwanRathnayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.133 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රණශූර වීරයෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *