, ,

යහළුවෝ දෙදෙනා සහ මුහුදු ළිහිණියා

රු200.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Leo Tolstoy ගේ ළමා කතා දෙකක්
  • Publisher : Sakila Publishers
  • New Batch 2016
  • ISBN 978-955-1300-62-3
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Leo Tolstoy ගේ ළමා කතා දෙකක්

Publisher : Sakila Publishers

New Batch 2016

ISBN 978-955-1300-62-3

16 Pages

‘’මුහුදු ළිහිණියා ‘’ කතාව කුරුළු මවක් තුළ පවතින දරු සෙනෙහස,දරුවන්ගේ බඩගින්න ,දුක ,වේදනාව  මෙන්ම කුරිරු  මිනිසුන්ගෙන් අහිංසක කුරුළු පවුලට පැමිණෙන හිරිහැර ගැන කියයි.

#YahaluwoDedenaHaMuhuduLihiniya #RanjithDarmakeerthi SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.072 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “යහළුවෝ දෙදෙනා සහ මුහුදු ළිහිණියා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *