, ,

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5

රු400.00

  • Author : කේ.ජී. කරුණාතිලක
  • Montha Kristho  ( by Alexandre Dumas  ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher : Dayawansha Jayakody & Company
  • Secound Print 1999
  • ISBN 955-551-156-1
  • 375 Pages

Out of stock

Author : කේ.ජී. කරුණාතිලක

Montha Kristho  ( by Alexandre Dumas  ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher : Dayawansha Jayakody & Company

Secound Print 1999

ISBN 955-551-156-1

375 Pages

 

ඇලෙක්සන්ද්ර දියුමා ගේ මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා නමැති රසාලිප්ත නව කථාවේ මේ පස්වන වෙළුම, පදවි ලෝභයත් උන්නති කාමයත් නිසා බිහිසුණු ඉරණමකට මුහුණ දෙන මිත්‍ර ද්‍රෝහීන් ගේ අභ්‍යන්තරය මනා ව විවරණය කරයි. මේ වෙළුම, ශෘංගාරයෙන්, භීතියෙන්, ශෝකයෙන් හා ත්‍රාසයෙන් පිරී ඇත.

#MonthaKristhoSituvaraya5 #KGKarunathilaka #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.270 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *