, , , , ,

මේ අපේ පුතාලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)

රු650.00

  • Just For Boys -A book about growing up(by Matt Crossick) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…
  • Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Fourth Batch 2021
  • ISBN 978-955-652-985-2
  • 100 Pages

Out of stock

Just For Boys -A book about growing up(by Matt Crossick) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Author : ලීලානන්ද ගමාච්චි

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Fourth Batch 2021

ISBN 978-955-652-985-2

100 Pages

 

නව යොවුන් අවධිය මුහුකුරා යෑමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන අවබෝධයක් තිබේ නම් ඒ අවධිය තේරුම් ගැනීම අපහසුය.ඒ් සඳහා උදවු කිරීමට මෙයට පෙර ‘මොකක්ද මට මේ වෙන්නෙ?’ නමැති පුස්තිකාව අප විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.ඒ ගැන තවත් විස්තර අපේක්ෂා කරන අපේ පුතාලාට මේ කෘතිය සෙනෙහසින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

#MeApePuthalata #LeelanandaGamachchi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.285 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මේ අපේ පුතාලාට (ඔයාලා වැඩිවියට පත් වෙන හැටි)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *