, , ,

මිෂ්කායි කෝල්යායි කුකුළු පවුලයි

රු250.00

  • Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • ( by Nicolai Nosaw)  ළමා කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Sayuri Publishers
  • Secound Batch 2017
  • ISBN 978-955-1889-39-5
  • 96 Pages

Out of stock

Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

( by Nicolai Nosaw)  ළමා කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Sayuri Publishers

Secound Batch 2017

ISBN 978-955-1889-39-5

96 Pages

 

නිකොලායි නෝසව්ගේ සෑම කෘතියක් ම හාස්‍යයෙන් පිරි පවතී. ඒවා දරුවන්ගේ පමණක් නොව ඕනෑ ම කෙනෙකුගේ කියවීමේ රැචිය වඩවයි. නමුදු වඩාත් ම වැදගත් දෙය වන්නේ මේ සෑම කෘතියකින් ම මානව දයාව සහ සාමූහික හැඟීම පාඨකයා තුළ ඇති කරලීම ය.

 

#MishkaiKolyaiKukuluPaulai #MahindaSenarathGamage #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.123 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිෂ්කායි කෝල්යායි කුකුළු පවුලයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *