, , ,

මිෂ්කාගේ කැඳ හැළිය

රු300.00

  • Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • Mishka’s Porridge (by Nicolai Nosav) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Sayuri Publisher
  • Third Batch 2017
  • ISBN: 978-955-1889-18-0
  • 109 Pages

Out of stock

Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

Mishka’s Porridge (by Nicolai Nosav) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Sayuri Publisher

Third Batch 2017

ISBN: 978-955-1889-18-0

109 Pages

 

නිකොලායි නෝසව්ගේ සෑම කෘතියක් ම හාස්‍යයෙන් පිරී පවතී. ඒවා දරුවන්ගේ පමණක් නොව ඕනෑ ම කෙනෙකුගේ කියවීමේ රුචිය වඩවයි. නමුදු වඩාත් ම වැදගත් දෙය වන්නේ මේ සෑම කෘතියකින් ම මානව දයාව සහ සාමූහික හැඟීම් පාඨකයා තුළ ඇති කරලීම ය.

#MishkageKendaHeliya #MishkageKadaHaliya #MahindaSenarathGamage #Sinhalapoth #OnlineBooks

Weight 0.147 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිෂ්කාගේ කැඳ හැළිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *