, ,

මිදිගෙඩියේ කතාන්දරය

රු200.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publisher
  • Fifth Batch   2016
  • ISBN 978-955-1300-27-2
  • 14 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publisher

Fifth Batch   2016

ISBN 978-955-1300-27-2

14 Pages

වීරත්වය,ගුණ ධර්ම වැනි ආකල්ප කුඩා දරුවන් තුළ රෝපනය කරන  අතර ම ,කුඩා ළමුන් ගේ හදවත් තුළ හුදු කුතුහලයෙන් තොර වූ රස  පරිචයක් ද ඇති කොට ඔවුන් මුදු මොළොක් හදවත් ඇත්තන්  බවට පත් කිරීමට මෙම බෙල්ගේරියානු ළමා කතා කරුවා උත්සාහ ගෙන ඇත.

 

Weight 0.083 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිදිගෙඩියේ කතාන්දරය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *