, ,

මා

රු650.00

  • Author : චූලාභය ශාන්ත කුමාර හේරත් 
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • FifthBatch 2019
  • ISBN 978-955-677-785-7
  • 355 Pages

Availability: 1 in stock

Author : චූලාභය ශාන්ත කුමාර හේරත් 

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

FifthBatch 2019

ISBN 978-955-677-785-7

355 Pages

ජීවිතය මහ පුදුමාකාර දෙයකි. සැලැසුම් කාලසටහන් කිසිවක් එයට අදාළ නොවේ. සියල්ල තීරණය කරනු ලබන්නේ ඒ මොහොත විසිනි. අවසන ශේෂ වනුයේ කලකිරීම් සහ පසුතැවීම් පමණි. ඒවාට ද නිශ්චිත හේතු කාරණා නොමැත. හේතු සොයන්නට යෑම ද නිෂ්ඵලය. ජීවිතයට නිදහසේ ගලා යන්නට ඉඩදිය යුතුය. එය කාන්තාර මෙන්ම, කෙම්බිම් පසුකරමින් නන්නාඳුනන අන්තයක් සොයා සෙමින් ගලා බසිනු ඇත. ඒ අන්තය සුඛාන්තයක් ද ඛේදාන්තයක් ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ ද ඒ මොහොත විසින්ය.  

#Maa #ChulabhayaShanthaKumaraHerath #Nawakatha #SinhalaPoth  

Weight 0.412 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *