, , ,

මායා සිහිනය

රු320.00

  • Author : කමලසිරි පෙරේරා
  • Sir Henrry Raider Hangard
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • New Batch 2020
  • ISBN : 955-21-0968-X
  • 232 Pages

Availability: 2 in stock

Author : කමලසිරි පෙරේරා

Sir Henrry Raider Hangard

Publisher : M.D Gunasena Publishers

New Batch 2020

ISBN : 955-21-0968-X

232 Pages

” හැන්දෑවෙත්ම ඇරඹුණු මාරුතය අනුක්‍රමයෙන් වැඩිවන්නට විය. බටහිරින් හමා ආ සුළං පහරින් ගෙනෙන වැලි එදෙසට මුහුණු ලා යන දෝලාවාහකයන්ගේ සිරුරුවල වේගයෙන් වැදෙන්නට විය. ”

#MayaSihinaya #KamalasiriPerera #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanaPoth

Weight 0.173 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මායා සිහිනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *