,

මගේ ජීවිතේ

රු750.00

  • Author : කුමාර තිරිමාදුර
  • Publisher: Sarasavi Publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN: 978-955-31-2010-6
  • 215 Pages

Availability: 1 in stock

Author : කුමාර තිරිමාදුර

Publisher: Sarasavi Publisher

First Edition 2020

ISBN: 978-955-31-2010-6

215 Pages

 

” ලොව ස්වභාවිකව මිය යන සියළු මිනිසුන් අවසන් හුස්ම පොද හෙළන්නේ වියෝ වූ ප්‍රේමයේ වේදනාවෙනි…..”  කුමාර තිරිමාදුර

 

#MageJeewithe #MageJiwithe #KumaraThirimadura #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.251 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මගේ ජීවිතේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *