, ,

මගේ ජනරාල්

රු600.00

  • Author : මහින්ද සෙනරත් ගමගේ 
  • (by Albert Lihanov) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 
  • Publisher : Sooriya Publisher 
  • First Edition 2019     
  • ISBN 978-955-656-553-9
  • 328 Pages

Availability: 1 in stock

Author : මහින්ද සෙනරත් ගමගේ 

(by Albert Lihanov) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. 

Publisher : Sooriya Publisher 

First Edition 2019     

ISBN 978-955-656-553-9

328 Pages

උතුම් මිනිස් ගුණයෙන් පිරීගිය හදවතක් ඇති මහලු මිනිසෙක් මෙලොවින් සමුගන්නට පෙර, සිය මුණුපුරාගේ හදවත තුළ ද එම දයා කරුණා ගුණ පැළවෙන්නට ඇවැසි පසුබිම ගොඩනඟන්නට දරන අනුවේදනීය උත්සහයක් ගැන මෙහි කියැවෙයි. 

නව යොවුන් වියේ දරුවන් උදෙසා ලියා තිබුණ ද, යහපත් අනාගතයක සුබ සිහින දකින වැඩිහිටියන් විසින් ද පරිහරණය විය යුතු ම පොතකි. 

#MageJeneral #MahindaSenarathgamage #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.322 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මගේ ජනරාල්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *