, ,

මක්නිසාද යත්

රු250.00

  • Author: මහගම සේකර
  • Publisher: S. Godage & Sahodarayo
  • 9th Batch 2019
  • ISBN 955-20-1346-1
  • 79 Pages

Out of stock

Author: මහගම සේකර

Publisher: S. Godage & Sahodarayo

9th Batch 2019

ISBN 955-20-1346-1

79 Pages

 

“මම නුඹ කඩා බිඳ දමා අලුතින් නිර්මාණය කරමි” යි කවියා සමාජයට කීය.

එබසට සමාජයට හිනා ගියේය.

“මම නුඹ කඩා බිඳ දමා අලුතින් නිර්මාණය කරමි” යි සමාජය කවියාට කීය.”

 

#MaknisadaYath #MahagamaSekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.094 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මක්නිසාද යත්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *