,

බෝවනරෝග වසංගත සහ අපේ ජනශ්‍රැති

රු450.00

Author : මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2020

ISBN :978-955-677-971-4

Pages : 220

Availability: 3 in stock

Author : මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2020

ISBN :978-955-677-971-4

Pages : 220

කොවිඩ් 19 වසංගතය වැලඳී රජය දැන්වීම් අලවා නිරෝධායනය කිරීමට පෙර, අපේ වසංගත සිරිතට අනුව ‘කෙහොඹ අතු කැටියක් දොරකඩ එල්ලා’  ස්වයං නිරෝධායනය වුයේ, පරම්පරා උරුමයක් ලෙසිනි.

කොවිඩ් 19 වසංගතය පැතිරී ලොව රටවල් ‘ලොක් ඩවුන්’ කිරීමට වලිකෑමට පෙර අපේ වසංගත සිරිතට අනුව ‘වසංගත වැටි’ දමා ගම තහංචි කළේ සැමදිවි රැකදීමේ පරම චේතනාවෙනි. 

වසංගත වෙද-හෙදකම් , ඔසුකැඳ ,දුමායන පිළිවෙත්, ඇවතුම් පැවතුම් මේ සියල්ල ‘තැත්වරද’ මඟින් පරපුරින් පරපුරට දායාද වූයේ, අදීන ජනශ්‍රැති භාවිතාවක් ලෙසිනි. 

මේ ඇහැටුවැව, වැව්ගම්මාන ඇත්තන් අතර තිබුණු ‘බෝවනරෝග හා වසංගත සමයේ ජනශ්‍රැති’ පිළිබඳ විමර්ශනයකි. 

#BovanarogaWasangathaSahaApeJanashruthi #MahindaKumaraDalupotha

Weight 0.258 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝවනරෝග වසංගත සහ අපේ ජනශ්‍රැති”

Your email address will not be published. Required fields are marked *