,

බබාගේ පුංචි සිතුවිලි

රු250.00

  • Author : විනීතා ජිනසේන   
  • Publisher : BCC Publishers
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-663-612-3
  • 14 Pages

Availability: 2 in stock

Author : විනීතා ජිනසේන   

Publisher : BCC Publishers

First Edition 2019

ISBN 978-955-663-612-3

14 Pages

“ අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ මම, මගේ අම්මා කිවුව විදියට ඉස්කෝලේ වැඩ කරනවා. “ මට සමාවෙන්න බුදුහාමුදුරුවනේ. ”

3BabagePunchisithuwili #WinithaJinasena #LamaintaKiyaweemata #SinhalaPoth

Weight 0.104 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බබාගේ පුංචි සිතුවිලි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *