, , ,

පිරුළු කතන්දර – 1

රු390.00

  • Author : රුවන් රත්නායක 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • Secound Batch 2017
  • ISBN : 978-955-0084-77-7
  • 105 Pages

Availability: 1 in stock

Author : රුවන් රත්නායක 

Publisher : Samanthi Publisher

Secound Batch 2017

ISBN : 978-955-0084-77-7

105 Pages

බැරිකම වසාගෙන සිත තුළ යට              එබුව

ලීයේ ඇදය වෑයේ කුදයට                        තැබුව

වඩුවෙක් පුරාතන රවටන්නට                  අඹුව

පුදුමයි කළ කපටිකම උපතින්                 ලැබුව

 

ආ සනුහරේ ගමරාලගෙ ඉසුරු                  පතා

ගෙනගිය හැටි දිවිය ලෝකය වෙතට       ඇතා

මතද ඔබට පුවතකි එය මිහිරි                  ඉතා

දැනුමට විනෝදෙට කියවමු පිරුළු            කතා

#PiruluKathandara #RuwanRathnayaka #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.146 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිරුළු කතන්දර – 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *