, ,

පිඹුරු හටන

රු290.00

  • Author : ගුණසේකර ගුණසෝම 
  • Publisher : Sarasavi Publisher
  • Secound Batch 2019
  • ISBN 978-955-31-0686-5
  • 162 Pages

Availability: 3 in stock

Author : ගුණසේකර ගුණසෝම 

Publisher : Sarasavi Publisher

Secound Batch 2019

ISBN 978-955-31-0686-5

162 Pages

පානම්පත්තුව පිහිටියේ නැගෙනහිර පළාතෙහි දකුණ දෙස මායිමේ ය. මෙහි වෙසෙන වර්තමාන ගැමියෝ ඓතිහාසික         ඌව – වෙල්ලස්ස විමුක්ති අරගලයෙන් පසුබැස ආ පරපුරකින් පැවත එන්නෝය. පානම්පත්තුවේ ඇත්තේ අපූරු අප සංස්කෘතියකි. 

‘ පිඹුරු හටන ’ පානම්පත්තුවේ ගැමියන් අතර අප්‍රකටව පැවති ජනකතා එකතුවකි. එම ගැමියන්ගේ බස් වහරින්ම ලියා ඇති මෙම ජනකතා කියවන විට ගෙන දෙන්නේ අපූරු ආස්වාදයකි. 

එමෙන්ම පානම්පත්තුවේ සංස්කෘතික උරුමයෙන් බිංදුමාත්‍රයක් මෙම ජනකතාවලට ගොනු වී ඇත. 

#PiburuHatana #GunasekaraGunasoma #Sinhalapoth #LamaintaKiyaweemata

 

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිඹුරු හටන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *