, , ,

පාත්තයින්ට මට්ටුවක්

රු150.00

  • Author : චූලානන්ද සමරනායක
  • Boo to a Goose (by Judith stinton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: subhavi Publishers
  • First Batch 2019
  • ISBN 978-955-1558-10-9
  • 43 Pages

Availability: 2 in stock

Author : චූලානන්ද සමරනායක

Boo to a Goose (by Judith Stinton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: subhavi Publishers

First Batch 2019

ISBN 978-955-1558-10-9

43 Pages

 

ළමයි සමහර දේවල්වලට බය තමයි. ඇලිස්ගෙ බය තියෙන්නේ පාත්තයින්ටයි.

ඒ බය හින්දම එයාට ගමේ පොකුණ ළඟින් යන එක හරිම අමාරු වැඩක්.

ඒ වුණාට ඇලිස් වගේ ළමයෙක් මේ පාත්ත රාංචුවකට බයවෙලා හරියනව ද?

ඇලිස් හැමදාමත් පාත්තයින්ට බයේ ඉඳියි ද?

#PaththaintaMattuwak #ChulanandaSamaranayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පාත්තයින්ට මට්ටුවක්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *