, ,

පාට දෙකේ පූසි

රු180.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • First Edition 2011
  • ISBN 978-955-1300-30-2
  • 15 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

First Edition 2011

ISBN 978-955-1300-30-2

15 Pages

නාගරික ජීවිත ගත කරන පවුල් වලට ,කුඩි බිම් කඩකට කොටු වී ජීවත් වීමට සිදුවීම  නොවැලැක්විය හැකි කරුණකි. මෙය, එ වැනි පවුලක දූ දරුවන් පරිසරයෙන් ඈත් වී ගෙවෙන  ජීවිතයත් ,බළල් පවුලක් මූණ පාන ජීවත් වීමේ ගැටළුවත් අළලා රචිත කතාවකි.

#PaataDekePuusi #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.057 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පාට දෙකේ පූසි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *